Tổ chuyên môn

Tổ Toán – Tin

 

 1. Thầy Lương Ngọc Huy – Tổ trưởng – ĐT:0989917683
 2. Cô Vũ Thị Kim Cúc – Tổ phó – ĐT: 0972412518
 3. Thầy Vũ Anh Tuấn – ĐT: 0977527257
 4. Thầy Nguyễn Văn Đức – Thạc sĩ – TKHĐ – ĐT: 0913103101
 5. Thầy Doãn Quý Hoàng – Chủ tịch CĐ – ĐT: 0978896636
 6. Thầy Nguyễn Hữu Quỳnh – Phó chủ tịch CĐ – ĐT: 0904147669
 7. Thầy Đặng Quốc Trưởng – ĐT: 035856004
 8. Cô Lê Thị Hương – ĐT: 0973988286
 9. Cô Nguyễn Thị Thông – ĐT: 0382299709
 10. Cô Nguyễn Thị Hoan – ĐT: 0989928683
 11. Cô Bạch Hồng Nhung – ĐT: 0389925218
 12. Cô Phan Thị Minh Huệ
 13. Cô Lê Thu Thùy
 14. Thầy Tô Phúc Hòa – ĐT: 0973353815
 15. Thầy Dương Văn Xuyên – TKHĐ – ĐT: 0917389868
 16. Cô Vũ Thị Tú Linh – ĐT: 0973242193
 17. Cô Trịnh Lan Hương – ĐT: 034707328
 18. Cô Bạch Thị Doan – ĐT: 0389031184

Tổ Hóa – Sinh – Công Nghệ

 1. Thầy Nguyễn thanh Bình – Hiệu trưởng – ĐT: 0912899514
 2. Cô Nguyễn Thị Huyền – Hiệu Phó – ĐT: 0969550101
 3. Cô Lê Mai Hường – Tổ trưởng – ĐT: 0986494734
 4. Cô Nguyễn Thị Minh Ngoan – ĐT: 0373503898
 5. Cô Nghiêm Thị Xuân – ĐT: 0975645342
 6. Cô Vũ Thị Quý – ĐT: 0347774430
 7. Cô Ngô Thị Minh Hằng – ĐT: 0976875988
 8. Cô Ngô Thị Minh Hương – ĐT:0976875968
 9. Cô Đinh Thị La – ĐT: 0979939590
 10. Cô Dương Thị Minh – ĐT: 0978190896
 11. Cô Lại Thị Yến – ĐT: 0968107969
 12. Cô Nguyễn Thị Loan – ĐT: 0976203495
 13. Cô Bạch Thị Phương Thanh – ĐT: 0987764058
 14. Cô Trần Thị Vân – ĐT: 0389945426
 15. Cô Nguyễn Thị Hằng Nga – ĐT: 0399132327
 16. Thầy Đoàn Hồng Sơn – ĐT: 0399403347
 17. Cô Nguyễn Thị Kim Ngân – ĐT: 0358604698
 18. Cô Vũ Thị Nga – ĐT 0964942284

Tổ Văn – Sử – Giáo Dục Công Dân 

 1. Cô Doãn Thị Sen – Tổ trưởng – ĐT: 0368713660
 2. Cô Ngô Thị Thúy Quỳnh – Tổ phó – ĐT: 0367055630
 3. Cô Đỗ Thị Yến – Tổ phó – ĐT: 0766068968
 4. Cô Kiều Thị Sinh – ĐT: 0849783542
 5. Cô Đinh Thị Hường – ĐT: 0365595115
 6. Cô Vũ Thị Tám – ĐT:0976970090
 7. Cô Bùi Thị Khuyên – ĐT: 0938056869
 8. Cô Lê Thị Vân – ĐT: 0385490619
 9. Cô Trần Thị Uyên – ĐT: 0981231949
 10. Cô Lê Thanh Hoa – ĐT: 0366344656
 11. Cô Nguyễn Thị Loan – ĐT: 0976203495
 12. Cô Đinh Thị Phương – ĐT: 0968007791
 13. Cô Hoàng Thị Tuyến – ĐT: 0977609458
 14. Cô Nguyễn Thị Thanh – ĐT:0973912531
 15. Cô Nguyễn Thị Thu Hiệp – ĐT: 0917628675

Tổ Địa – Anh 

 1. Thầy Vũ Ngọc Thắng – Tổ trưởng – ĐT: 0357 262 641
 2. Cô Nguyễn Thị Duyên – ĐT: 0976 323 830
 3. Cô Lê Kim Nhu – ĐT: 0762 124 585
 4. Cô Nguyễn Thị Thuỷ – ĐT: 0944 053 358
 5. Cô Nguyễn Thị Thương Huyền – ĐT: 0984 778 963
 6. Cô Đinh Thị Bích Nguyệt – ĐT: 0976 541 384
 7. Cô Nguyễn Thu Thuỷ – ĐT: 0986 168 185
 8. Cô Bùi Thị Thanh Hiền – ĐT: 0975 242 918
 9. Cô Tào Thị Hồng Lê – ĐT: 0366 036 067
 10. Cô Hoàng Thị Duyên – ĐT: 0976 002 607
 11. Cô Phạm Thị Thu Hương – ĐT: 0969 032 460
 12. Cô Lê Thị  Hương Giang – ĐT: 0988 840  815

Tổ Lý – Thể Dục – Giáo Dục Quốc Phòng

 1. Cô Nguyễn Thị Hường – Tổ trưởng – ĐT: 0359571731
 2. Thầy Chu Xuân Trinh – ĐT: 0916422177
 3. Thầy Nguyễn Vũ Thắng – ĐT: 0904067817
 4. Cô Ngô Thị Lan – ĐT: 0912585775
 5. Cô Phạm Thị Hảo – ĐT: 0367299409
 6. Cô Nguyễn Phương Hiền – ĐT: 0364081828
 7. Cô Đinh Thị Kim Cúc – ĐT: 0972410988
 8. Cô Nguyễn Lệ Quyên – ĐT: 0988631118
 9. Cô Đinh Thị Thanh – ĐT: 0334018517
 10. Cô Đinh Thị Thu Hà – ĐT: 0384520405
 11. Thầy Đồng Nam Dương – ĐT: 0362969151
 12. Cô Nguyễn Thị Thu Thủy – ĐT: 0944591818
 13. Thầy Nguyễn Duy Thuận – ĐT: 0983530884
 14. Thầy Đào Văn Hoàng – ĐT: 0966833886
 15. Cô Nguyễn Thị Phúc – ĐT: 0975515925

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *