Kết quả Kiểm tra khảo sát lớp 9 lần 2 năm học 2019 – 2020

Học sinh lớp 9 ngoài trường, dùng hệ thống Tra cứu điểm thi Tuyển sinh để xem điểm. Để xem điểm, học sinh truy cập trang http://www.ntthnue.edu.vn/tracuudiem, nhập chính xác họ và tên hoặc số báo danh để xem điểm. Như hình dưới đây.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *