TRƯỜNG THPT ĐỒNG QUAN THÔNG BÁO

TRƯỜNG THPT ĐỒNG QUAN THÔNG BÁO Hiện nay nhà trường đã xếp lớp sơ bộ cho học sinh lớp 10 năm học 2021-2022 và đưa lên trang web của nhà trường. Các em học sinh lớp 10 vào xem lớp của mình, nếu có thắc mắc hoặc muốn bổ sung giấy chứng nhận học sinh […]

Xem tiếp