Hai lớp học trường huyện đạt trên 24 điểm khối A

HÀ NỘI – 98/99 học sinh lớp 12A1 và 12A2, trường THPT Đồng Quan, huyện Phú Xuyên, đạt từ 8 điểm Toán trở lên, điểm bình khối A00 của hai lớp đều trên 24. 12A1 và 12A2 là hai lớp nâng cao khối A00 (Toán, Lý, Hóa) của trường THPT Đồng Quan, hầu hết học […]

Xem tiếp