Hai lớp học trường huyện đạt trên 24 điểm khối A

HÀ NỘI – 98/99 học sinh lớp 12A1 và 12A2, trường THPT Đồng Quan, huyện Phú Xuyên, đạt từ 8 điểm Toán trở lên, điểm bình khối A00 của hai lớp đều trên 24. 12A1 và 12A2 là hai lớp nâng cao khối A00 (Toán, Lý, Hóa) của trường THPT Đồng Quan, hầu hết học […]

Xem tiếp

TRƯỜNG THPT ĐỒNG QUAN THÔNG BÁO

TRƯỜNG THPT ĐỒNG QUAN THÔNG BÁO Hiện nay nhà trường đã xếp lớp sơ bộ cho học sinh lớp 10 năm học 2021-2022 và đưa lên trang web của nhà trường. Các em học sinh lớp 10 vào xem lớp của mình, nếu có thắc mắc hoặc muốn bổ sung giấy chứng nhận học sinh […]

Xem tiếp