Vai trò của GVCN khi dạy online

Dạy học ở vùng cao mùa Covid-19 – Vai trò của GVCN khi dạy online | Khi thầy cô online – Số 3 Trong mùa dịch bệnh, khi học sinh không thể đến trường cũng là lúc việc dạy học online trở nên phổ biến. Các thầy cô từ cầm phấn đứng trên bục giảng […]

Xem tiếp