Ban giám hiệu

Ban Giám hiệu Nhà trường

1. HIỆU TRƯỞNG
Ông Nguyễn Thanh Bình – Hiệu trưởng
2. PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Ông Nguyễn Đình Minh – Phó Hiệu trưởng
Bà Nguyễn Thị Huyền – Phó Hiệu trưởng

============================================================

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *