Quyết toán thu chi nguồn nsnn năm 2017

Đăng lúc: Chủ nhật - 21/10/2018 20:52 - Người đăng bài viết: thptdongquan
    Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính            
Đơn vị: Trường THPT Đồng Quan              
Chương: 422              
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2017    
(Kèm theo Quyết định số  114/QDD-THPT ĐQ ngày 01/8/2018  của Hiệu trưởng trường THPT Đồng Quan)    
            Đơn vị tính: Triệu đồng    
Số TT Nội dung Số liệu báo cáo quyết toán Số liệu quyết toán được duyệt Trong đó    
Quỹ lương Mua sắm, sửa chữa Trích lập các quỹ    
I Quyết toán thu              
A Tổng số thu 2,370 2,370          
  Thu sự nghiệp khác 2,370 2,370          
B Chi từ nguồn thu được để lại 2,037 2,037 242 106 0    
  Hoạt động sự nghiệp khác 2,037 2,037 242 106      
C Số thu nộp NSNN 0 0          
  Hoạt động sự nghiệp khác              
II Quyết toán chi ngân sách nhà nước 12,121 12,121 6,374 1,299 1,308    
1 Chi quản lý hành chính 0 0 0 0 0    
2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 12,121 12,121 6,374 1,299 1,308    
2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 10,410 10,410 6,366   1,308    
2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 1,712 1,712 9 1,299      
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn