Phương hướng nhiệm vụ năm học

Đăng lúc: Thứ sáu - 02/08/2013 05:37 - Người đăng bài viết: truongdq54
Phương hướng nhiệm vụ năm học

Phương hướng nhiệm vụ năm học

Căn cứ Chỉ thị 2737/CT-BGD&ĐT ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành; căn cứ công văn số 5289/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2012 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2012 – 2013 của Bộ GD&ĐT, Sở GD& ĐT Hà Nội

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                THPT Đồng Quan

 

 
 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


            Hà Nội, ngày  31  tháng 8 năm 2012

 

 

 

 

Phương hướng nhiệm vụ năm học

 

      Căn cứ Chỉ thị 2737/CT-BGD&ĐT ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành; căn cứ công văn số 5289/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2012 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2012 – 2013 của Bộ GD&ĐT, Sở GD& ĐT Hà Nội

       Căn cứ vào tình hình thực tế của trường. Nhà trường đề ra Phương hướng nhiệm vụ năn học như sau :

 

 

 A.  CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá,góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhàtrường; tạo điều kiện duy trì chất lượng đại trà và tăng cướng giáo dục mũi nhọn, đặc biệt tạo điều kiện cho học sinh tham gia nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Tăng cường các biện pháp để tiếp tục giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học. Tổ chức tốt các kỳ thi tốt nghiệp THPT, thi học sinh giỏi năm 2013; Thi thực hành đối với  kỳ thi thi HSG thành phố ở các môn Lý, Hóa, Sinh và thi ngoại ngữ theo bốn kỹ năng.

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành gắn với việc đổi mới giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. Tiếp tục triển khai sáng tạo, có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Phát huy kết quả thực hiện cuộc vận động "Hai không", đưa hoạt động này trở thành hoạt động thường xuyên trong cáccơquan quản lý và các cơ sở giáo dục. Các trường tổ chức rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch việc dạy bộ tài liệu “ Giáo dục nếp sống văn minh, thanh lịch cho học sinh Hà Nội” tiếp tục giảng dạy bộ tài liệu.

3. Tăng cường công tác quản lý giáo dục trung học theo phân cấp quản lý, tăng quyền chủ động của các cá nhân, gắn với chức trách nhiệm vụ trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục; đặc biệt là nâng cao vai trò gương mẫu của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn trong việc thực hiện kỷ cương, nền nếp quản lý dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi.

Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, tin học. Triển khai Đề án dạy ngoại ngữ trong hệ thống GD quốc dân giai đoạn 2008-2020 của Bộ, triển khai dạy tăng cường ngoại ngữ, tin học.

4. Tích cực triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên; chú trọng bồi dưỡng năng lực giáo dục đạo đức, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm đánh giá; quan tâm phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán; tăng cường vai trò và hiệu quả hoạt động của tổ bộ môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc tổ chức, phối hợp giáo dục toàn diện quản lý  học sinh.

5. Thực hiện và quản lý tốt nề nếp ra vào lớp đúng giờ, chống cắt xén chương trình, thực hiện việc dạy thêm học thêm theo đúng qui định của Bộ, UBND thành phố và của Sở GD&ĐT.Lên án việc dạy thêm thiếu đạo đức trong cán bộ, giáo viên và học sinh.

6.  Có kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc gia, gắn với nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và phấn đấu đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học. Quản lý, sử dụng tốt thiết bị dạy học, khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng dạy học.

7.Từng bướcthực hiện đề án của Sở về xã hội hoá giáo dục, xây dựng mô hình dịch vụ giáo dục trình độ, chất lượng cao.

8. Thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm, phù hợp với điều kiện thực theo hướng dẫn của Bộ; tích cực chuẩn bị cho việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015. Tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp; chú trọng giáo dục giá trị, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.  

9. Tổ chứcnhiềuhội thảo, hội giảng, bài giảng mẫu ở các môn học nhằm triển khai cơ bản đổi mới phương pháp dạy học song song với việc đổi mới kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng giáo dục.

10. Tuyệt đối chấp hành các qui định về thu chi tài chính do các cấp quản lý qui định.

B.  CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I.  Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua .

1. Tiếp tục triển khai tích cực và hiệu quả việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng những nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện từng địa phương, từng cơ sở trường học; gắn với việc đổi mới phương thức giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh .

2. Tiếp tục tổ chức tốt, thu hút học sinh tham gia các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian và các hội thi năng khiếu văn nghệ, thể dục – thể thao; hội thi  tin học, hùng biện ngoại ngữ, Giải toán trên Internet, Olympic Tiếng Anh trên Internet ... theo hướng phát huy sự chủ động và sáng tạo của các cơ sở; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống và tinh hoa văn hóa thế giới. Khuyến khích phát triển “Văn hoá Đọc” cho học sinh; tổ chức trong nhà trường hoặc tham gia tích cực “Ngày hội Đọc”. Chủ động phối hợp với chính quyền, đoàn thể và các tổ chức ở địa phương để đảm bảo học sinh được “an toàn khi đến trường”; chủ động xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa, củng cố kỷ cương nền nếp, tăng cường giáo dục kỷ luật tích cực, bài trừ các hành vi đối xử không thân thiện trong nhà  trường

3Tổ chức tốt hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học mới nhằm giúp học sinh làm quen với thầy cô giáo, bạn bè, điều kiện học tập và phương pháp dạy học trong nhà trường, tạo nên môi trường học tập thân thiện, tích cực và hiệu quả của học sinh, đặc biệt quan tâm đối với các lớp đầu cấp.

Tăng cường đổi mới phương thức hoạt động giáo dục theo chủ điểm, giáo dục truyền thống, giáo dục ngoài giờ lên lớp; xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỷ cương nền nếp, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực hiệu quả. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ GDĐT phát động. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường với cộng đồng, xây dựng môi trường sư phạm tích cực, kết hợp tốt hơn giữa giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Tập trung giáo dục về trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền, giáo dục và có biện pháp phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội, đẩy mạnh giáo dục môi trường và hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao. Tổ chức tốt việc giải toả ách tắc giao thông ở cổng trường khi học sinh đến và tan trường.

Thực hiện nghiêm túc các hoạt động giáo dục được quy định trong kế hoạch theo các chủ điểm hàng tháng, tham gia đầy đủ và có chất lượng các cuộc thi tìm hiểu liên quan đến hoạt động giáo dục đạo đức để đảm bảo thực hiện giáo dục toàn diện.

4. Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động giáo dục theo chủ điểm, giáo dục truyền thống, giáo dục ngoài giờ lên lớp; xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỷ cương nền nếp, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực hiệu quả

Tăng cường các hình thức hoạt động giáo dục đạo đức phù hợp với tâm, sinh lí lứa tuổi và nguyện vọng của học sinh. Đổi mới công tác giáo dục truyền thống nhà trường, truyền thống lịch sử,văn hóa Thủ đô  xây dựng“Nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch”. Có kế hoạch để học sinh được sinh hoạt tại Phòng truyền thống, giới thiệu về lịch sử nhà trường, những tấm gương tiêu biểu của các thế hệ thầy cô giáo và học sinh để phát huy truyền thống tốt đẹp, góp phần thúc đẩy tinh thần tu dưỡng đạo đức và ý thức vươn lên trong học tập của học sinh.

5. Tiếp tụchướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học đến từng cán bộ quản lý, giáo viên; chỉ đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đúng yêu cầu của Bộ; xây dựng kế hoạch dạy học, chương trình chi tiết theo khung thời gian 37 tuần thực học, phù hợp với điều kiện thực tế (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần). Thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện  trường , có đủ thời lượng dành cho luyện tập, bài tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành và kiểm tra định kì, phù hợp với điều kiện của nhà trường. Rút kinh nghiệm và tiếp tụcdạy đại trà bộ tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch – văn minh cho HS Hà Nội. Triển khai dạy rải môn Giáo dục quốc phòng – an ninh cho cả 3 khối lớp 10, 11 và 12 đối  và tổ chức tốt công tác hội thao GDQP của trường, cụm trường và thành phố theo kế hoạch của Sở .

II. Thực hiện kế hoạch giáo dục

1. Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục:

1.1. Tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá thường xuyên chương trình, sách giáo khoa THPT; so sánh các nội dung giữa các môn học để tiếp tục chỉ đạo thực hiện nội dung dạy học theo hướng tích hợp, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương.

1.2. Tiếp tục thực hiện tích hợp ở một số nội dung môn học và các hoạt động giáo dục: tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục phòng chống tham nhũng; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo theo hướng dẫn của Bộ và Sở GDĐT.

1.3. Tổ chức dạy học ngoại ngữ

Tiếp tục thực hiện như hướng dẫn năm học 2010 -2011 về dạy học ngoại ngữ trong trường THPT; tích cực chuẩn bị điều kiện để có thể sớm chuyển sang dạy theo chương trình mới. tích cực chuẩn bị các điều kiện để triển khai thí điểm Chương trình giáo dục phổ thông  môn Tiếng Anh theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” cho học sinh lớp 10 vào đầu năm học 2013-2014.

1.3. Tổ chức dạy học 2 buổi/ngàycho mét sè líp:Căn cứ vào Công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 về việc hướng dẫn học 2 buổi/ngày

 Nội dung dạy học 2 buổi/ngày cần tập trung vào phụ đạo học sinh yếu, kém; bồi dưỡng học sinh giỏi; giãn thời gian với các nội dung dài, khó dưới sự hướng dẫn của giáo viên; tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; hoạt động văn nghệ, thể thao phù hợp đối tượng học sinh.

1.5. Thực hiện chương trình dạy học tự chọn theo hướng dẫn tại Công văn số 4718/BGD&ĐT-GDTrH ngày 11/8/2010, cụ thể như sau:

-Môn học tự chọn nâng cao của ban Cơ bản có thể sử dụng SGK nâng cao hoặc sử dụng SGK biên soạn theo chương trình chuẩn kết hợp với chủ đề tự chọn nâng cao của môn học đó.

- Dạy học chủ đề tự chọn bám sát để ôn tập, hệ thống hóa, khắc sâu kiến thức, kĩ năng, không bổ sung kiến thức nâng cao mới.

- Kế hoạch dạy học chủ đề tự chọn bám sát (chọn môn học, ấn định số tiết/tuần cho từng môn, tên bài dạy)cho từng lớp, ổn định trong từng học kì trên cơ sở đề nghị của các tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm lớp và hiệu trưởng quyết định.

- Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập chủ đề tự chọn nâng cao, chủ đề tự chọn bám sát các môn học thực hiện theo quy định tại Quy chế 58 về đánh giá, xếp loại học sinh  THPT của Bộ GDĐT.  

1.6. Tăng cường đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp; chú trọng giáo dục giá trị, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Việc phân công giáo viên thực hiện các Hoạt động giáo dục: Đối với giáo viên được phân công thực hiện Hoạt động giáo dục và Hoạt động giáo NGLL, giáo dục hướng nghiệp được tính giờ dạy học như các môn học; việc tham gia điều hành các hoạt động giáo dục tập thể (chào cờ đầu tuần và sinh hoạt lớp cuối tuần) thuộc nhiệm vụ quản lý của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm lớp, không tính là giờ dạy học.

2. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

2.1. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học

Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học sâu rộng hơn, triệt để hơn ở tất cả các tổ bộ môn; quán triệt sâu sắc để từng cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau: 

- Đẩy mạnh việc vận dụng các phương pháp thực hành trong các môn học; bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh; tăng cường liên hệ thực tế, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học. Tăng cường tổ chức các hoạt động như: “Hội thi thí nghiệm - thực hành của học sinh”, “Hội thi tự làm và sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên”, “Ngày hội công nghệ thông tin”, “Ngày hội sử dụng ngoại ngữ… nhằm khuyến khích giáo viên và học sinh tăng cường sử dụng hợp lý, khai thác tối đa tác dụng của các thiết bị dạy học, phương tiện nghe nhìn, phòng học bộ môn; chủ động tự làm thiết bị dạy.

-  Giáo viên tạo điều kiện, hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phù hợp với các đối tượng; vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, khắc phục việc ghi nhớ máy móc, không nắm vững bản chất. Giáo viên cần nghiên cứu kỹ Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ, Sở để sử dụng hợp lý SGK khi giảng bài trên lớp, tránh tình trạng yêu cầu học sinh học nhiều gây quá tải, dạy học thuần tuý theo lối đọc - chép; chú trọng phát huy tính tích cực, hứng thú trong học tập của học sinh và vai trò chủ đạo của giáo viên trong tổ chức quá trình dạy học. Chú trọng tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân và theo nhóm hợp lý; rèn luyện kỹ năng tự học, tạo điều kiện cho học sinh tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo.

- Tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT do Bộ ban hành. Giáo viên chủ động thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, sắp xếp hợp lý các hoạt động của giáo viên và học sinh; phối hợp tốt giữa làm việc cá nhân và theo nhóm.

- Chú trọng việc dạy học thực hành trong giờ chính khoá; bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh; chú trọng liên hệ thực tế phù hợp với nội dung bài học. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý chuyên môn và vào các bài giảng.

Tăng cường tổ chức các hoạt động như: Hội thi thí nghiệm - thực hành cho học sinh, Ngày hội tự làm và sử dụng thiết bị dạy học cho giáo viên, Ngày hội công nghệ thông tin,…nhằm khuyến khích giáo viên và học sinh tăng cường sử dụng hợp lý, khai thác tối đa hiệu năng các thiết bị dạy học, phương tiện nghe nhìn, phòng học bộ môn.

- Chấp hành đầy đủ về qui định của cán bộ quản lý dự giờ thăm lớp giáo viên, quan tâm giáo viên mới ra trường; bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên kiến thức, kỹ năng về đổi mới phương pháp dạy học; xây dựng kế hoạch tăng cường tổ chức hội thảo từ cấp trường, cụm trường, phòng, sở; tổ chức nghiêm túc, hiệu quả hội thi giáo viên giỏi các cấp; chú trọng tổ chức cho giáo viên nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, sáng kiến cải tiến; đầu tư xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học . Đổi mới việc sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng tăng cường giúp đỡ vì sự tiến bộ của các thành viên trong tổ thông qua trao đổi, thảo luận về các chủ đề, nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong giảng dạy.

2.2. Tăng cường đổi mới kiểm tra, đánh giá

Căn cứ vào những yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam, tập trung nghiên cứu và tổ chức thực hiện việc đổi mới nội dung, hình thức kiểm tra đánh giá hoạt động học tập của học sinh. Các cấp quản lý chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp:

- Tổ chức thực hiện Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THPT. Tổ chức đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ cả lý thuyết và thực hành.Trong quá trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, cần kết hợp một cách hợp lý hình thức tự luận với hình thức trắc nghiệm khách quan; dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng, hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá năng lực của mình.

- Nâng cao chất lượng các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ, kiểm tra học kỳ cả lý thuyết và thực hành. Giáo viên chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan.  Cần chỉ đạo nghiêm túc việc xây dựng ma trận đề kiểm tra cho mỗi chương và cả chương trình môn học; tăng cường ra câu hỏi kiểm tra bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng tiến bộ của học sinh. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.

- Đối với môn Giáo dục công dân: Giáo viên dạy môn Giáo dục công dân phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để nhận xét về hạnh kiểm của học sinh theo cách: Nhà trường hướng dẫn hình thức phù hợp để giáo viên môn Giáo dục công dân chuyển kết quả nhận xét sau mỗi học kỳ, năm học cho giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm ghi nội dung vào nhận xét cuối năm học ở phần dành cho nhận xét của giáo viên chủ nhiệm trong học bạ.

- Đối với các môn khoa học xã hội: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí cần tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng đặt câu hỏi mở, đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng, và được trình bày chính kiến của bản thân;hạn chế học sinh chỉ ghi nhớ máy móc, không nắm vững kiến thức, kỹ năng môn học.

- Đối với môn Thể dụcthực hiện đánh giá bằng nhận xét(không đánh giá bằng điểm).

- Căn cứ vào Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra ban hành theo Công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT, các trườngtiếp tục tổ chức bồi dưỡng giáo viên về kĩ thuật, kĩ năng ra đề, soạn đáp án và hướng dẫn chấm bài thi, kiểm tra bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông; thực hiện việc biên soạn đề kiểm tra theo hướng tăng cường khả năng thông hiểu và vận dụng, đảm bảo mức độ nhận biết. Với các bài kiểm tra cuối học kì, cuối năm, dành tối thiểu 50% làm bài cho các nội dung thông hiểu, vận dụng sáng tạo. Tổ chức đánh giá việc thực hiện giảng dạy theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông và biên soạn đề kiểm tra, đánh giá theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

- Tiếp tục xây dựng "Nguồn học liệu mở" (thư viện) câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài dạy, tài liệu tham khảo có chất lượng trên Website của Bộ, Sở GDĐT, Phòng GDĐT và các trường học.

2.3. Tăng cường quản lý đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá

- Quán triệt phương châm “Kỷ cương trong quản lý - Thực chất trong đánh giá”. Khắc phục tình trạng kết quả kiểm tra không phản ánh đúng chất lượng giảng dạy, học tập.Chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc công tác kiểm tra, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp THPT ở tất cả các  coi, chấm thi và nhận xét đánh giá. Chú trọng việc tổ chức thi nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực thực chất của học sinh trung học. Thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Bộ và Sở trong việc ôn tập, tổ chức kiểm tra Học kỳ, thi Tốt nghiệp THPT, thi HS giỏi, thi Nghề và thi tuyển sinh vào lớp 10; khắc phục các sai sót, tồn tại của năm học trước.

 - Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận của Bộ trưởng Bộ GDĐT tại Thông báo số 117/TB-BGDĐT ngày 26/02/2009 của Bộ GDĐT về Hội thảo “Chỉ đạo, quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học ở các trường phổ thông

- Thi cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đối với các môn ngoại ngữ; thi thực hành đối với các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học trong kì thi học sinh giỏi thành phố lớp 12.

          Chuẩn bị tốt về mọi mặt, đặc biệt là củng cố kiến thức, kỹ năng cho học sinh, tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT vào dầu tháng6/2013. Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về thi TN, thi TS của Bộ và Sở.

III.  Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện Tiếp tụ tốt Quyết định số 16/2008/BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GDĐT về Quy định đạo đức nhà giáo và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

2. Phối hợp triển khai bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên THPT; đổi mới cách bồi dưỡng, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các thông tư và công văn hướng dẫn của Bộ GDĐT; chú trọng việc bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên trung học cốt cán ở mỗi nhà trường; tiếp tục rà soát đánh giá năng lực giáo viên ngoại ngữ (môn tiếng Anh), tổ chức bồi dưỡng theo các chuẩn quy định của Bộ GDĐT đáp ứng việc triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”.

3. Chú trọng hoạt động của tổ bộ môn, đổi mới cách sinh hoạt theo hướng tập trung giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; tăng cường vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh;tổ chức bồi dưỡng kỹ năng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp.

Tổ chức bồi dưỡng năng lực quản lý Nhà nước, quản lý giáo dục của đội ngũ cán bộ quản lý trường và quản lý chuyên môn cho tổ trưởng chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà trường.

4.Bố trí sắp xếp để đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên cho các môn học, nhất là các môn Tin học, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Công nghệ, Thể dục, Giáo dục quốc phòng - an ninh, cán bộ tư vấn trường học, nhân viên phụ trách thư viện, thiết bị dạy học.

IVSử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia.

1. Sử dụng hiệu quảcơ sở vật chất trường học

1.1. Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác để tăng cường trang bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện, nhà đa năng, vườn trường.

1.3 Yêu cầu giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học, khai thác triệt để cơ sở vật chất của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng. Chỉ đạo, tổ chức tốt phong trào giáo viên tự làm đồ dùng dạy học.

1.4. Tăng cườngthực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo quy định;xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường, tổ chức các hoạt động giáo dục.

2. Tiếp tục đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Căn cứ vào Thông tư số 13/2012/TT-BGDĐT ngày 06/4/2012 Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp họcăn bản số 1741/BGDĐT-GDTrH ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá kết quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Bộ hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo (các nội dung áp dụng đối với trường THCS,THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học).

Việc chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia phải vừa đảm  bảo về số lượng, vừa đảm bảo chất lượng; chủ động tổ chức kiểm tra theo tiêu chí, báo cáo cấp trên để công nhận. Phấn đấu năm học 2013 -2014

 3. Tổ chức cho học sinh rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng tự học, tạo điều kiện cho học sinh tự nghiên cứu tài liệu, sách giáo khoa, nghiên cứu khoa học.

V. Đổi mới công tác quản lý giáo dục Trung học

1. Tăng cường quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục; tiếp tục củng cố kỷ cương, nề nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá, thi cử, bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng; tăng cường quản lý chặt chẽ dạy thêm, học thêm.(Chỉ dạy thêm ở trường)

Tăng cường quản lý nhà nước và quản lý chuyên môn đối với các trường trung học có yếu tố nước ngoài và các cơ sở giáo dục ngoài công lập; chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục để các cơ sở này bảo đảm chất lượng giáo dục toàn diện theo quy định của pháp luật về giáo dục.

2. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục

Tích cực tuyên truyền và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xã hội hoá giáo dục, đặc biệt là Nghị quyết 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 về xã hội hoá giáo dục và Nghị định số69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường cho toàn thể CMHS, nhất là tổ chức Ban đại diện CMHS.

 Tăng cường vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên trong việc tổ chức cho học sinh tự rèn luyện; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồngđể thực hiện tốt công tác giáo dục học sinh.

3.Quản lý, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011.Ban đại diện CMHS lớp phối hợp với nhà trường hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với CMHS nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh; tổ chức giáo dục học sinh hạnh kiểm yếu tiếp tục rèn luyện trong dịp nghỉ hè ở địa phương; giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác; vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục đi học; thu-chi tài chính theo sự đồng thuận của CMHS và đảm bảo đúng theo qui định về tài chính và điều lệ Ban đại diện CMHS.

4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.

- Tích cực áp dụng hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, họp, trao đổi công tác qua mạng Internet, video, qua website, đặc biệt trong công tác đào tạo và tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, thanh tra viên, cán bộ quản lý giáo dục.

- Tăng cường sử dụng phần mềm máy tính trong việc quản lý giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học,...

5. Tăng cường nề nếp kỷ cương.

- Nghiêm túc thực hiện biên chế năm học của Bộ. Thực hiện tốt việc kiểm tra, rà soát văn bằng chứng chỉ và báo cáo theo quy định. Thực hiện sử dụng thống nhất các mẫu sổ sách theo đúng quy định. Quản lí chặt chẽ việc dạy của GV thông qua TKB, Lịch báo giảng, Sổ ghi đầu bài...

Thực hiện tốt việc quản lý dạy thêm, học thêm của các tổ chức và cá nhân theo Thông tư 17/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD-ĐT. Kiên quyết đấu tranh, tiến tới chấm dứt các hiện tượng tiêu cực trong việc dạy thêm học thêm và xử lý GV có hành vi ép buộc học sinh để dạy thêm. Tuyệt đối không thu các khoản tiền đóng góp ngoài quy định hoặc thu trước thời hạn các khoản tiền trong quy định. Việc tổ chức học thêm trong hè phải dựa trên cơ sở tự nguyện của học sinh và CMHS, phải thực hiện đúng theo quy định về thời gian và đối tượng theo học, không tổ chức học thêm cho học sinh khối 10 mới tuyển.

Thực hiện nghiêm túc thông tư số 09/2009 về “3 công khai 4 kiểm tra”, gắn trách nhiệm của Hiệu trưởng với các khoản thu, chi của nhà trường. “3 công khai”để người học và xã hội giám sát, đánh giá: (1) Công khai cam kết và kết quả chất lượng đào tạo, (2) Công khai các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, (3) Công khai thu, chi tài chính.“4 kiểm tra”: (1)Kiểm tra việc phân bổ và sử dụng ngân sách giáo dục đào tạo; (3)Kiểm tra việc thu và sử dụng học phí trong các nhà trường; (3)Kiểm tra việc sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của người dân và các tổ chức cho nhà trường; (4) Kiểm tra việc thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và xây dựng nhà công vụ cho giáo viên.

Lãnh đạo các trường có sự phân công trách nhiệm rõ ràng để tăng cường năng lực và hiệu quả của công tác quản lý; có đủ sổ sách về quản lý và cập nhật thường xuyên. Mỗi thành viên trong BGH phải dạy đủ số tiết theo quy định của Thông tư 28/TT-BGD: Hiệu trưởng dạy 2 tiết/ tuần, Phó Hiệu trưởng dạy 4 tiết/ tuần. Thực hiện dự ít nhất 1 tiết dạy hoặc sinh hoạt/tuần và kiểm tra toàn diện đối với các hoạt động của GV ít nhất một lần/học kỳ.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công tác quản lý của các trường học và hoạt động chuyên môn của GV. Thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định về nội dung và thời gian

C. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHÍNH

1. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị- xã hội và toàn dân về giáo dục. Tham gia giáo dục không chỉ là hoạt động đơn lẻ của đội ngũ giáo viên mà còn là sự phối hợp chặt chẽ, đầy trách nhiệm của gia đình – nhà trường - xã hội.

2. Củng cố và nâng cấp cơ sở vật chất trường học, thiết bị dạy học. Có kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, trước mắt cần rà soát, kiểm kê lại đồ dùng dạy học hiện có, sắp xếp bảo quản và sử dụng có hiệu quả các đồ dùng dạy học phục vụ cho các khối lớp. Tăng cường nâng cao năng lực của cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên. Đồng thời, tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục.

3. Các trường xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ năm học và tổ chức tốt Hội nghị cán bộ viên đầu năm học và thông qua các qui định của Bộ, Sở thống nhất quy chế chi tiêu nội bộ, qui chế dân chủ của đơn vị, qui định dạy thêm, học thêm, qui định thu chi tài chính,... trên tinh thần tự chủ của Hiệu trưởng gắn với tự chịu trách nhiệm của Hiệu trưởng trước cơ quan cấp trên có thẩm quyền.

4. Tổ chức cho toàn thể cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.Triển khai giảng dạy nội dung về:“Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho học sinh các khối lớp trong học kì I. Mở rộng nội dung, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Hai không” và cuộc vận động “Xây dựng Nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch”. Tiếp tục giảng dạy đại trà Bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh” cho học sinh Hà Nội.

5. Tiếp tục đổi mới dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh thông qua các hoạt động chuyên môn trong nhà trường. Nâng cao chất lượng dạy học, tăng cường phụ đạo cho học sinh yếu, kém để giữ vững chất lượng đại trà. Từng bước nâng cao chất lượng mũi nhọn. Tổ chức tốt Hội thi GVDG văn hoá các môn Hoá học, Lịch sử, Giáo dục Công dân; Thi GVG dạy nghề( môn Điện dân dụng).Việc tổ chức thi GVDG thực hiện theo Thông tư 21 ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ GD-ĐT. Tập trung xây dựng trường chuẩn Quốc gia.

6. Nâng cao mạnh mẽ và hiệu quả của công tác thanh tra toàn diện, thanh tra chuyên đề; tổ chức tự kiểm định chất lượng.

7. Tiếp tục đổi mới các hoạt động giáo dục đạo đức, hoạt động ngoài giờ (cải tiến sinh hoạt tập thể, tổ chức các CLB tự chọn...), có các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn tiêu cực xâm nhập học đường.

8. Tham gia kì thi học sinh giỏi lớp 12, tuyển chọn đội tuyển và bồi dưỡng học sinh giỏi .

9. Nâng cao chất lượng dạy, học nghề .

10. Làm tốt công tác quản lý trên tinh thần “ Bám sát cơ sở - Kỷ cương trong quản lý - Thực chất trong đánh giá”. Cán bộ quản lý tích cực tham gia dự giờ thăm lớp và trực tiếp chỉ đạo các hoạt động dạy và học của nhà trường.

 

Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn - công tác tháng

Năm học : 2012- 2013.

 Tháng 8/ 2012:

     + Cho học sinh thi lại, rèn luyện hè ở các lớp khối 10 & khối 11 từ 1/ 8 đến

10/ 8/ 2012. Xét lên lớp, lưu ban các học sinh đó.

        + Các nhóm CM tiến hành phân công giảng dạy cho các thành viên của    nhóm

mình, sau đó Ban Chuyên môn duyệt, điều chỉnh cho phù hợp. Ban GH phân

công GV làm công tác chủ nhiệm lớp.

     + Chuẩn bị  SGK, các loại hồ sơ cho giảng dạy, trang thiết bị thí nghiệm,

     + Thư ký Hội đồng sắp TKB học chính khoá để triển khai năm học mới bắt đầu

 từ 16/ 8/ 2012.

     + Lập  Kế  hoạch  Chuyên  môn  của  năm  học trong thời gian từ 15/ 8 đến

ngày 10/ 9/ 2012 để báo cáo đ/c Hiệu trưởng duyệt.

     + Tiến hành dạy phụ đạo các lớp NC, đặc biệt là ôn luyện đội tuyển HSG khối 12 ngay từ tuần đầu năm học.

     + Cử các đ/c giáo viên là nhóm trưởng đi dự Hội nghị Giáo vụ đầu năm của

Sở GD&ĐT (nếu có công văn của Sở).

Tháng 9/ 2012:

     + Khai giảng năm học mới vào ngày 5/ 9/ 2012.

     + Họp các nhóm, tổ chuyên môn để trao đổi, thống nhất chương trình giảng

dạy theo tinh thần họp Giáo vụ của Sở, phổ biến các công việc đầu năm học cần thực hiện. Các tổ CM lập danh sách từ 25 đến 30% giáo viên được Thanh tra nội bộ trong năm học gửi lên BGH duyệt, điều chỉnh.

    + Gửi lên Thanh tra Sở GD&ĐT danh sách giáo viên dự kiến được Thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo trong năm học này (15 %) và Kế hoạch thanh tra nội bộ của trường năm học 2012 – 2013.

    + Tiếp tục tiến hành dạy và học phụ đạo các lớp Nâng cao và ôn luyện đội tuyển HSG khối 12 đi vào nề nếp. Các giáo viên dạy phụ đạo lớp nâng cao  nộp kế hoạch

cá nhân dạy phụ đạo cả năm học cho BCM (35 tuần).

      + Gửi danh sách đội tuyển thi học sinh giỏi lớp 12 của 8 bộ môn văn hoá, mỗi môn 2 h/s lên Sở GD- ĐT, đôn đốc giáo viên bồi dưỡng, ôn luyện đều đặn ít nhất

là 8 buổi/ môn để tham gia thi HSG khối 12 cấp Thành phố dự kiến vào ngày

15/10 / 2012.

     + BCM cùng các nhóm Hóa, Sử, GDCD cử 3 G/ viên chuẩn bị tham gia thi

GVG cụm và Thành phố, giao cho các đ/c nhóm trưởng việc bồi dưỡng, sắp xếp cho các thành viên trong nhóm dự giờ đều đặn, liên tục, góp ý kiến rút kinh 

nghiệm các giờ dạy cho GV đi thi GVG cấp cụm.

             + Chỉnh trang, mua sắm thêm một số thiết bị và sắp xếp lại phòng đựng trang thiết bị thí nghiệm, phòng để hóa chất thí nghiệm. Sắp xếp phòng Thư viện, mua sắm thêm nhiều các đầu sách tham khảo cần thiết.

    Tháng 10 / 2012

+ Tăng cường công tác dự giờ, thăm lớp của BGH và của các tổ CM . Đánh giá LĐSP cho các giáo viên theo kế hoạch.

     + Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển thi HSG khối 12 . Đưa HS đi thi HSG khối 12 vào ngày 15/10/ 2012.

     + Hội nghị GVG cấp trường để chuẩn bị cho Thi GVG cụm, Thành phố các

môn Hóa, Sử, GDCD .

     + Các tổ, nhóm sinh hoạt CM thường kỳ.

     + Kiểm tra Chuyên môn toàn diện của GV( Hồ sơ và giảng dạy).

  Tháng 11 / 2012:

     + Tổ chức ôn luyện HSG khối 12 thi vòng 2 (nếu có HS được lọt vào vòng hai).

       + BGH phối kết hợp với ba Tổ trưởng, nhóm trưởng cùng với các thành viên 3 nhóm CM bồi dưỡng cho 3 GV đi thi GVG cụm trường học.

     + Thi đua dạy tốt, học tốt và tiến hành dạy nhiều tiết Thao giảng chào mừng  ngày Nhà  Giáo  Việt  Nam ngày 20 / 11.

     + Hội thảo về : Đổi mới phương pháp dạy học, Kinh nghiệm giảng dạy, ở các tổ, nhóm chuyên môn.

  Tháng 12 / 2012:

     + Ban CM tiếp tục bồi dưỡng và đưa các GV Hóa, Sử, GDCD tham gia thi GVG cấp cụm.

    +  Kiểm tra chuyên môn của các giáo viên. Hoàn thiện hồ sơ các giáo viên được đánh giá LĐSP trong học kỳ I.

     + Kiểm tra Học kỳ I. Vào điểm, xếp loại các mặt giáo dục cho học sinh học kỳ I.

        + Bình xét, xếp thi đua học kỳ I cho cán bộ, công nhân viên nhà trường.

     + Sơ kết học kỳ I vào 29/ 12/ 2012.

 

      Tháng 1 + 2 / 2013:

   + Tiến hành phụ đạo 3 môn bắt buộc thi TN THPT: Văn, Toán, Tiếng Anh cho tất cả các lớp thường của khối 12 (riêng các lớp NC khối 12 vẫn chỉ phụ đạo ôn thi ĐH các môn như từ đầu năm học).

    + Duy trì nền nếp dạy và học cả trứơc và sau Tết âm lịch.

    + Nghỉ Tết Nguyên đán theo quy định của Sở GD- ĐT Hà Nội.

    + Thi đua dạy và học tốt để chào mừng Ngày thành lập Đảng CSVN 3 / 2.

    + Tiếp tục thi GVG cấp thành phố các môn Hóa, Sử, GDCD (nếu có).

    + Chuẩn bị cho việc đón đoàn Thanh tra Hoạt động sư phạm nhà giáo của Sở .    

Tháng 3 + 4 / 2013:

    + Kiểm tra Hồ sơ giảng dạy và Chuyên môn của các giáo viên.

    + Tổ chức thi HSG khối 10 +11 cấp trường cho 9 bộ môn văn hoá và thi thử ĐH lần 1 cho khối 12 vào khoảng 10 /3 / 2013.

    + Tham gia thi Olimpic các bộ môn văn hoá khối 10 + 11 cụm trường (nếu tổ chức)

     + BCM phối hợp với ĐTNCS HCM và Chi đoàn giáo viên tổ chức thao giảng cho các đ/c giáo viên trẻ chào mừng Ngày thành lập Đoàn 26 / 3 .

        + Các tổ CM tiếp tục tổ chức Hội thảo khoa học, giáo viên hoàn thành viết SKKN của năm học.

      + Hướng dẫn ôn tập cho học sinh lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT.

      + Thi thử TN THPT cho tất cả học sinh khối 12 vào nửa cuối tháng

4/ 2013.

      + BGH - Đoàn trường làm công tác tư vấn nghề nghiệp cho HS khối 12.

 Tháng 5 + 6 / 2013:

    + Tổ chức thi thử ĐH lần 2 cho HS khối 12 vào nủa đầu tháng 5/ 2013.

    + Hoàn tất các Hồ sơ  đánh giá  L Đ S P  của giáo viên  trong  năm  học này.

    + Ôn tập chu đáo cho học sinh khối 12 để thi tốt nghiệp đạt kết quả cao.

    + Tổ chức tốt kiểm tra học kỳ II của các môn học.

     + Các tổ, Ban thi đua  bình xét, công bố  thi đua ,  khen thưởng  học kỳ 2 và cả năm học.

      +  Hội đồng khoa học của nhà trường xét SKKN. Lập hồ sơ thi đua, báo cáo cuối năm để gửi lên Sở GD&ĐT duyệt.

    + Vào điểm, phê học bạ, kết thúc chương trình vào ngày 24/ 5/ 2013.

    + Cuối tháng 5/ 2013 Tổng kết năm học. Thông báo danh sách học sinh phải

thi lại, rèn luyện trong hè ở 2 khối 10 và  khối 11.

    +  Thông báo kế họạch ôn thi Đại học cho các khối thi và thực hiện ngay sau ngày Tổng kết năm học. Thông báo kế hoạch hoạt động CM trong hè.

    +  Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT vào đầu tháng 6/ 2013. Tham gia coi, chấm thi tốt nghiệp THPT.

  Lưu ý :Các đ/c GVCN khối12 của năm học này thống kê số lượng H/S của lớp

 mình chủ nhiệm đỗ vào ĐH, CĐ khi có kết quả thông báo của Bộ GD-ĐT để báo  cáo BGH vào trước năm học mới.

                                                                                                Hiệu trưởng

 

 

 

                                                                                              Lê Văn Hưởng

 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết