Đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu chi quí 3 năm 2018

Đăng lúc: Chủ nhật - 21/10/2018 20:51 - Người đăng bài viết: thptdongquan
Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính Đơn vị: Trường THPT Đồng Quan Chương: 422 ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2018 ĐV tính: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm Ước thực hiện quý III So sánh (%) Dự toán Cùng kỳ năm trước I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí II Dự toán chi ngân sách nhà nước 11,238 7,065 1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 11,238 7,065 1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 10,952 6,947 63 1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 286 118 41
Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
Đơn vị: Trường THPT Đồng Quan         
Chương: 422        
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2018
        ĐV tính: Triệu đồng
Số TT Nội dung Dự toán năm Ước thực hiện quý III So sánh (%)
Dự toán Cùng kỳ năm trước
I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí        
II Dự toán chi ngân sách nhà nước 11,238 7,065    
1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 11,238 7,065    
1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 10,952 6,947 63  
1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 286 118 41  

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn